02.

Studium wykonalności

Studium wykonalności to szczegółowa analiza projektu, która uwypukla wszystkie ryzyka oraz możliwości danej inwestycji.

03.

Budowa
i serwis

Głównym celem działalności Solinerg Sp. z o.o. jest budowa i serwis naziemnych farm fotowoltaicznych o mocach od 0,5 MW.

04.

Projektowanie
i rozliczanie

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.